راه های ارتباطی با ما

1745 773 0713
1585 255 98916+

Artaket.com @ Gmail.com

,Iran , Fars ,Shiraz Industrial Town Square 3, Saei Blvd., 801 St.

آدرس شرکت تولیدی آرتاکت

استان فارس ، شهر شیراز ، شهرک صنعتی شیراز ، میدان سوم ، بلوار ساعی ، خیابان 801

ساعات کاری مجموعه : 8 صبح الی 17 عصر

متن ارسالی شما