نمایش یک نتیجه

چوب بسته بندی روسی بائو

1/100/000 تومان
بائو یا چوب بسته بندی از تخته و الوار که در جنگلهای روسیه پرورش یافته تولید شده است .  طول