برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 3 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
فرمت ارسال به صورت png یا jpg یا gif با حداکثر حجم 1 مگابایت
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 5 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
(جواز کسب و سند مالکیت یا اجاره نامه و کارت ملی )